INFO

AVIS A TOUS NOS MEMBRES,

suite a la pandemie du CORONAVIRUS COVID 19  , nous avons decide d’annuler l’A.G du 14 mars , etant donne le confinement dela salle et le nombres de personnes agees de plus de 60 ans

nous vous tiendrons au courant pour le futur deroulement de celle-ci

le comite vous remercie d’avance pour votrecomprehension

AAN ALLE LEDEN,

we hebben besloten , om de ALGEMENE VERGADERING van 14 maart te annuleren , wegens de pandemie van de CORONAVIRUS COVID 19  en dit wegensde besperking van de zaal en het aantal personen die meer dan 60 jaar zijn

wij houden u op de hoogte voor het verder afloop van deze gebeurtenis

het bestuur dankt u voor uw begrip

Laisser un commentaire