deces overlijden

Logo Ancien4.jpg

nous avons appris le deces de

wij hebben het overlijden vernommen van

henri roeland

ne en 1944

geboren op 1944

decede au maroc le 23 mars 2018

overleden in marokko op 23 maart 2018

les obseques religieuses seront celebrees le jeudi 12 avril 2018 ,a 14h30, en l’eglise 

  sainte therese a TARBES, suivies de la cremation au crematorium d’AZEREIX

religieuse obsequen worden gevierd op 12 april 2018 om 12,30 uur, in de kerk heilige therese in TARBES , gevolgd door crematie in het crematorium AZEREIX

la falille remercie tres sincerement toutes les personnes qui s’associeront à sa peine

de familie bedankt alle mensen die zich bij zijn straf zullen voegen

 

 sinceres condoleances aux familles

 innige deelneming aan de families

journal journaal

Avis aux membres de l’amicale , ayant eu quelques problemes avec la reprise du blog

j’ai tel chez proximus qui m’a signale que skynet blog cessait fin juin ( beaucoup de problemes peu de blog encore et cela coute cher en entretien)

je cherche donc un nouveau nid ou l’on pourra s’installer confortablement

amicalement vervaet

 

Kennisgeving aan de leden va de vereniging

een probleem gehad met de herstel van de blog

ik belde proximus , die me vertelde dat skynet blog einde juni ophield ( omdat veel probleem, niet veel blog, en duur in de onderhoud)

dus ik ben op zoek naar een nieuw nest waar we ons confortabel kunnen vestigen

met vriendelijk vervaet

journal journaal

                                   ASSEMBLEE GENERALE DU 3/3/2018

Ouverture de l’AG a 10h30

apres un petit film reprenant toutes les activites de l’annee 2017, et le petit mot du tresorier (oncle picsou)

le president sortant s’explique avec beaucoup d’emotions sur sa d’emission , nourris par une foule d’applaudissements apres dix ans de presidence a la tete de la presidence de l’amicale, petit cadeaux pour et son epouse

                                CANDIDATURES ET ELECTIONS

voici les nouveaux elus

ANDRE DEVONDEL ( president)

EMILE VERBEKE ( secretaire et tresorier adjoint)

VERVAET WILLY ( webmaster, photographe ) 

Nomminations de deux controleurs aux comptes pour 2018

CHRISTIAN BERTRAND et GEORGES DENIS

Apres un succulent repas la reunion se termine a 14h30

                              

 

                                          ALGEMENE VERGADERING VAN 3/3/2018

Opening va de AV op 10.30 uur

Na een korte film met alle actieviteiten van het jaar 2017 ,en het woordje va de penningmeester ( nonkel dagobert)

Verklaart de vertrekkende president met veel emoties over zijn ontslagneming , gevoed door een groot aatal applaus , na tien jaar voorzitterschap aan het hoofd van de Amicale, kleine geschenken voor hem en zijn vrouw

                              KANDIDATUREN EN VERKIEZINGEN

Hier zijn de nieuwe uitverkoren

ANDRE DEVONDEL (president)

EMILE VERBEKE ( secretares en assistent penningmeester)

VERVAET WILLY ( webmaster , fotograaf)

Aanstelling van twee controllers op de rekenning voor 2018

CHRISTIAN BERTRAND en GEORGES DENIS

Na een heerlijke maaltijd eindigt de vergadering om 14.30uur

0H1A2095.JPG

0H1A2104.JPG

 

journal journaal

 

nous avons appris l’hospitalitation de notre collegue JACKY DE MOERLOOSE suite a un accident de moto nous lui souhaitons un prompt retablissement

we leerden de ziekenhuisopname van onze collega JACKY DE MOERLOOSE wensen wij hem een snel herstel

images1.png