ACTUALITE ACTUALITEIT

notre ancien président qui prend du bon temps mérité en espagne et y rencontre alain ARNOULD et jean louis FRANSENonze voormalig voorzitter die een goede tijd in spanje heeft , verdient het goed , en ontmoet daar alain Arnould en jean louis FRANSEN

nouveau site website

Comme promis voici notre nouveau nid, il y a encore quelques modifications qui se feront au fil du temps, mais nous sommes reparti pour de nouvelles aventures

Bienvenue sur votre nouveau site T’oudpompierke

Zoals beloofd is hier ons nieuwe nest , er zijn nog steeds enkele veranderingen , die in de loop van de tijd zullen worden aangebracht , maar we zijn vertrokken voor nieuwe avonturen

Welkom op je nieuwe website T’oudpompierke

INFO SIAMU – DBDMH

everesallesportguillaume.jpg

INFO SIAMU – DBDMH

 

REPORT DU MEMORIAL DU 26 MAI 2013 à EVERE

Nous sommes au regret de vous informer que le toit de la salle d’échauffement du complexe sportif d’Evere s’est effondré durant la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai.

Pareil incident rend cette salle et la salle omnisports indisponibles.  Le comité organisateur a décidé, contraint et forcé, de reporter cette édition du Mémorial à l’année 2014.

————————————————————————————

 

UITSTEL VAN DE MEMORIAAL VAN ZONDAG 26 MEI te EVERE

Tot onze grote spijt moeten wij U informeren dat het dak van de sportzaal te Evere ingestort is gedurende de nacht van dinsdag 21 mei op woensdag 22 mei.

Dit maakt het gebruik van de opwarmingszaal en de omnisportzaal onmogelijk. Omwille van deze redenen heeft het organiserende comité moeten besluiten deze editie van de Memoriaal uit te stellen tot in 2014.

Devenir membre – Lid worden

DEVENIR MEMBRE DE L’AMICALE

DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE BRUXELLES

 

Le moment de la retraite se fait proche et vous allez bientôt vous retrouver dans une autre vie. Ce métier que vous avez aimé, qui vous a passionné et pour lequel vous vous êtes dévoué corps et âme ne fera plus partie de votre quotidien. Vous verrez forcément moins souvent ou plus du tout, tous ces amis et ces collègues qui ont partagés votre carrière.

Il existe une solution pour ne pas disparaître dans les sombres couloirs de l’oubli, pour continuer à se sentir dans l’âme d’un pompier, pour ne pas perdre de vue ceux qui exercent encore et ceux qui sont déjà partis avant vous.

Les conditions sont simples, il suffit de faire partie des pompiers de la Région de Bruxelles Capitale et d’être âgé de minimum 55 ans.

 

Nous organisons :

·          Une assemblée générale chaque début d’année, avec présentation d’un film relatant les activités durant les 12 mois passés, suivit d’un dîner (à l’Héliport.

·          Des excursions d’une journée, visites de musées, de lieux connus, etc.

·          Des voyages organisés.

·          Un dîner d’automne.

·          Un rassemblement pour le dîner de Sainte Barbe.

·          Parution d’un journal trimestriel avec dossiers divers, annonces divers, informations, mots croisés, les activités passés, etc.…

·          Des informations importantes par SMS ou via vos adresses émail

 

La cotisation annuelle est de 20 €.

 

Et si vous vous sentez l’âme d’un organisateur, vous pourriez devenir membre du comité et gérer l’Amicale en compagnie d’une équipe dynamique.

 

Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre.

 

Demande d’inscription via l’émail du blog, donnez nom et adresse,

nous vous enverrons un formulaire.

 

……………………………………………..

LID WORDEN VAN DE VRIENDENKRING

VAN DE OUD-BRANDWEERLIEDEN VAN BRUSSEL

 

De pensioengerechtigde leeftijd komt dichterbij en voor u het goed en wel beseft, staat u met beide benen in een ander leven. Het beroep waar u met hart en ziel van hield, waarvoor u uw leven zou hebben gegeven, dat u dag in dag uit bezig hield, is er plots niet meer. Dat wordt even wennen! De collega’s, vrienden en al wie u tijdens uw actieve loopbaan na aan het hart lag, zal u minder vaak of misschien helemaal niet meer terugzien.

Er is nochtans een manier om niet helemaal in de vergetelheid te verdwijnen, om de geestdrift van weleer levendig te houden, om in contact te blijven met zij die nog in het vak zitten of die er voor u zijn uitgestapt. Kortom, er is nog leven na de kazerne.

De toetredingsvoorwaarden zijn echt niet streng: bij de Brusselse brandweer werken (of gewerkt hebben) en ten minste 55 jaar oud zijn.

Wat doen wij?

·          Een algemene vergadering in het begin van elk jaar met een film van de activiteiten van de 12 afgelopen maanden, afgerond met een lunch (in de Helihavenkazerne).

·          Dagtrips, museumbezoeken, bezienswaardigheden, enz.

·          Georganiseerde reizen.

·          Herfstdiner.

·          Activiteiten en feestmaal ter gelegenheid van St.-Barbara.

·          Uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift met spraakmakende dossiers, infor­matie over het leven binnen en buiten de kazerne, kruiswoordraadsel, activiteitenverslagen, enz.

·          Belangrijk nieuws sturen wij op via sms of e-mai

·           

De jaarlijkse bijdrage is 20

 

En heb je zin om een handje toe te steken? Dan kunt u zich bij het organisatiecomité van de vriendenkring voegen en samen met een dynamische ploeg het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen leiden.

 

Het is nooit te laat om lid te worden

Inschrijving’s aanvraag via email van de blog, geef naam en adres, wij zullen u een formulier zenden.

A la mémoire – Dankbare herinnering

La famille d’Eddy vous remercie pour vos marques de sympathie et pour votre présence. Cliquez sur l’image pour agrandir.

Mémoire Dankbare

De familie van Eddy dankt u voor uw medeleven en uw aanwezigheid. Klik op het beeld om te vergroten.