IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

 Roger M

Wij hebben zojuist het overlijden vernomen

van de gepensioneerde brandweerman

ROGER MICHIELS

Hij was geboren in Diest op 29 maart 1933 en overleden in Rillaar op 11 september 2008.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Nikolaas in Rillaar op donderdag 18 september 2008 om 10 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel aan de kerk vanaf 9.30 uur.
Gelegenheid om Roger te groeten in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge, op woensdag 17 september 2008 van 19 tot 20 uur, samen met de familie.

Noch bloemen, noch kransen.
Rouwadres: Tieltseweg 37, 3202 Rillaar (Erik en Margot)

 DécèsAncienCR

Nous venons d’apprendre le décès du pompier pensionné

ROGER MICHIELS

Il était né à Diest le 29 mars 1933 et est décédé à Rillaar le 11 septembre 2008.

La liturgie solennelle à laquelle vous êtes gentiment invités se passera dans l’église de la paroisse de Saint Nicolas à Rillaar le jeudi 18 septembre 2008 à 10 heures, suivit de l’inhumation dans le caveau familial au cimetière sur place.

Rassemblement et dernier salut à la chapelle dans l’église à partir de 9.30 heures.

L’occasion pour saluer Roger au funérarium Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 à Tielt-Winge, le mercredi 17 septembre 2008 de 19 à 20 heures, ensemble avec la famille.

Ni fleurs, ni couronnes.

Adresse condoléances: Tieltseweg 37, 3202 Rillaar (Erik et Margot)

Laisser un commentaire