1er mai – 1 mei

MarcelJacques

Gaston

Cher amis,

L’Amicale des anciens tient à vous rappeler notre devoir de souvenir à nos deux collègues trop tôt disparus suite à la bêtise humaine.

Comme chaque année nous irons à 9h30 nous recueillir « rue des sols » avec une pensée aussi pour notre ami Gaston, qui nous a quitté cette année. Nous vous attentons tous : pensionnées, pompiers, recrues, amis,…

Lieu de rassemblement : le mardi 1er mai à 9h00, rue des sols à Bruxelles.

 

Beste vrienden,

De vriendenkring van oud-brandweerlieden wil U graag herinneren aan onze plicht onze twee collega’s te herdenken, die te vroeg van ons zijn heengegaan door een menselijke fout.

Zoals ieder jaar zullen wij om 9.30 uur voor een herdenking bijeenkomen in de Rue des Sols, dit maal ook met een groet aan Gaston die ons dit jaar heeft verlaten. Wij verwachten U allemaal: gepensioneerden, brandweerlieden, rekruten, vrienden, …..

Verzamelplaats:  dinsdag 1 mei om 9 uur in de Rue des Sols te Brussel.

1 Comment

  • reunis cette année.

    que Dieu est une main protectrice sur leurs descendances

    Socrate & Francesca

Laisser un commentaire