Remember 01/05/1985

Comme toutes les années depuis 1985, nous allons nous réunir le 1er mai rue des Sols pour rendre hommage à nos regrettés amis et collègues Marcel Bergen et Jacques Van Marcke. Nous comptons sur la présence d’une majorité de membres du service, anciens, pensionnés ou jeunes, on ne peut surtout pas les oublier. Rendez vous sur place à 09h45, le cérémonie démarrera à 10h00. Merci d’avance.

 1mai

Zoals ieder jaar sinds 1985, gaan wij bijeenkomen op 1ste mei in de straat rue des Sols om aan onze betreurde vrienden en collega’s Marcel Bergen en Jacques Van Marcke een hulde te brengen. Wij rekenen op de aanwezigheid van een meerderheid leden van de dienst, ancien’s, gepensioneerden of jongeren, we mogen ze zeker niet vergeten. Afspraak ter plaatse aan 09u45, de plechtigheid zal om 10u00 starten. Bedankt op vooraan.

Laisser un commentaire