Ordinateur bloqué ? – Computer geblokkeerd?

Attention.jpg

Attention fraude.    

Votre ordinateur est bloqué par la Police?

 

Comme vous l’avez probablement lu dans les journaux ou vu à la télévision. Lors de vos visites sur Internet, une fenêtre (soi disant la Police) peut soudainement s’ouvrir pour vous annoncer que votre ordinateur est bloqué, surtout ne répondez pas en payant l’amende de 100€ demandé, et ne cliquez sur rien, il s’agit d’une fraude. Si vous n’arrivez pas à fermer cette fenêtre, redémarrez simplement votre PC, si la fenêtre réapparaît, suivez les instructions du PDF ici pdf_eCops_ransomware_FR.pdf ou visitez le site officiel de la police du Net à l’adresse https://www.ecops.be/, là vous aurez toutes les explications en cliquant sur « Si votre ordinateur semble être bloqué par la police ou la Sabam Cliquez ici »

………………………………………………….

Opgepast, fraude

U computer is door de politie geblokkeerd?

 

Zoals u het waarschijnlijk in de kranten gelezen hebt of gezien op de televisie. Bij uw bezoeken op Internet, kan plotseling een venster (zogezegd de Politie) zich openen om u aan te kondigen dat u computer geblokkeerd is, vooral geen antwoordt geven door de boete van 100€ te betalen, en zeker op niets klikken, het gaat om een fraude. Als u dit venster niet kunt sluiten, start eenvoudigweg uw PC terug, als het weer verschijnt, volgt de instructies van de PDF hier pdf_eCops_ransomware_NL.pdf of bezoekt de officiële link van de Internet politie op het adres https://www.ecops.be/, daar zult u al de uitleggingen hebben door te klikken op “Is uw computer schijnbaar door politie of Sabam geblokkeerd Klik hier

Laisser un commentaire