HELP

 Help

 

Qui peut l’aider ?Wie kan haar helpen ?

Voici le texte reçu de cette personne.

Je suis la petite fille d’un ancien sapeur pompier de Bruxelles : ISIDORE BOLLU
Je suis à la recherche d’anciennes photographies de lui.
Je pense qu’il a du être à la caserne dans les années 50.
Je vous remercie d’avance.
Chantal Vanderveken

 

Ziehier ontvangen tekst van deze persoon.

Ik ben de kleine dochter van de vroegere brandweerman van Brussel: ISIDORE BOLLU

Ik ben op zoek van oude foto’s van hem.

Ik geloof dat hij in de kazerne werkte in de jaren 50 heeft.

Ik bedank u van tevoren.

Chantal Vanderveken

 

Si vous avez des documents, des anecdotes, des photos  concernant Isidore, contactez Willy Lambert ou Charly Street par l’émail du blog, nous en ferons des photocopies et nous les communiquerons à la petite fille d’Isidore.

Merci.

 

Als u documenten, anekdotes, of foto’s betreffende Isidore hebt, neemt contact op met Willy Lambert of Charly Street via het e-mail van de blog, wij zullen er fotokopieën van maken en aan het klein dochter van Isidore communiceren.

Bedankt.

2 Comments

  • Wie kan mij ook helpen ben op zoek naar foto’s van mijn papa Francois Vandertrappen was eerst in Molenbeek Jette en de Helipoort van dienst tussen 1970 -1980 dank u

  • Mvr Vandertrappen Nathalie, ik kan alleen maar in contact komen met u als je mij u mail adress laat kennen.
    De webmaster van dit blog Charly

Laisser un commentaire