GAND / GENT EXCURSION-UITSTAP 11/05/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSION DU 11 MAI A GAND

07h00 – Départ de l’avenue de l’Héliport, en face de la caserne.

07h30 – Départ d’Anderlecht.

·        Visite de la caserne principale des Sapeurs-Pompiers de Gand, ou l’on nous offrira gracieusement le café et une couque.

·        Tour en bateau d’environ 1 heure sur les canaux de Gand. L’apéritif sera offert durant cette promenade nautique.

·        Repas de midi dans un restaurant de la ville.

·        Promenade guidée dans le centre historique de Gand.

Le retour à Bruxelles est prévu aux environs de 19hrs.

 

Il reste des places de libre, renseignements : Eugène Beyaert 016/60.00.36

Tout compris 32 € par personne.

 

UITSTAP NAAR GENT OP 11 MEI

 

07u00 – Vertrek vanuit de Helihavenlaan, rechtover de kazerne.

07u30 – Vertrek vanuit Anderlecht.

·        Bezoek aan de stafkazerne van Gentse Brandweer, waar ze ons een koffie en een koek gracieus zullen aanbieden.

·        Boottocht van ongeveer 1 uur op de Gentse kanalen. Gedurende die rondvaart krijgt u het aperitief aangeboden.

·        Middagmaal in een restaurant in de de stad.

·        Rondleiding door het historische centrum van Gent.

Terugkeer naar Brussel is voorzien rond 19 uur.

 

Er zijn nog plaatsen vrij, inlichtingen: Eugène Beyaert 016/60.00.36

Alles inbegrepen 32 € per persoon.

 

Extrait de la publication trimestrielle Avril 2006.

Uittreksel uit het driemaandelijks tijdschrift April 2006.

 

 

Laisser un commentaire