notre secretaire emile verbeke est aller dire bonjour a  notre ancien adjudant jean van uytven a son home, celui ci lui a montré ses oeuvres

onze secretaris emile verbeke ging goedendag zeggen aan onze voormalige adjudant jean van uytven in zijn rusthuis, deze toonde hem zijn werken

zie hier enkele voorbeelde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire